Wärtsilä

1 inlägg

Scanunit anställer ny VD

Som ett led i kommande generationsskifte i Scanunit har Kristian Berg anställts som ny vd fr o m den 1 juni. Nuvarande vd Per Ekelund kommer framgent att verka som vice vd och projektchef. Därutöver kommer Per Ekelund vara styrelseledamot i Scanunit. Kristian Berg är sjöingenjör och har bred erfarenhet […]