safety

1 inlägg

Säkerheten till sjöss

Vid 5-årig inspektioner som vi utför i enlighet med MSC 402(96), behövs reservdelar samt lyftvajrar bytas. Provbelastning av utrustningen är också ett krav vid 5-årig inspektion. Allt för att garantera säkerheten till sjöss.