Per Ekelund

2 inlägg

30 år som sjöfartens partner

Med utgångspunkt från en avdelning i Broströmrederierna har Scanunit sedan 1988 målmedvetet utvecklats till att bli en betrodd partner och leverantör till en stor del av världens rederier. Idag är vi Skandinaviens ledande leverantör av kompletta lösningar inom reparationer, lyft och underhåll för industri och sjöfart. Det räcker således att […]

Scanunit anställer ny VD

Som ett led i kommande generationsskifte i Scanunit har Kristian Berg anställts som ny vd fr o m den 1 juni. Nuvarande vd Per Ekelund kommer framgent att verka som vice vd och projektchef. Därutöver kommer Per Ekelund vara styrelseledamot i Scanunit. Kristian Berg är sjöingenjör och har bred erfarenhet […]