Kristian Berg

2 inlägg

Scanunit AB har sålt sitt dotterbolag Scanunit Danmark A/S

Fredagen den 5 april 2019 Scanunit AB har sålt sitt dotterbolag Scanunit Danmark A/S till LP-Navtec ApS. Scanunit Danmark A/S får därmed en lokal ägare med stort engagemang. Scanunit AB är en viktig och betrodd partner inom industri och sjöfart. Inom Scanunit AB finns det tre verksamheter. Projekt, som utför […]

Scanunit anställer ny VD

Som ett led i kommande generationsskifte i Scanunit har Kristian Berg anställts som ny vd fr o m den 1 juni. Nuvarande vd Per Ekelund kommer framgent att verka som vice vd och projektchef. Därutöver kommer Per Ekelund vara styrelseledamot i Scanunit. Kristian Berg är sjöingenjör och har bred erfarenhet […]