gre team

1 inlägg

Vårt GRE team i arbete

Efter ett antal år med erfarenheter från arbete med kompositmaterial, så har våra arbetsgrupper blivit några av de kunnigaste på marknaden. Vi vill gärna dela med oss med en kort film. Hoppas ni uppskattar den.