blästrades

1 inlägg

Ytbehandling

Under två veckor utförde Scanunit kulblästring samt målning av däck på två av Wagenborgs RoRo fartyg. En yta på totalt 10 000m2 blästrades och målades med ett fukthärdande uretansystem.