Ytbehandling

Rengöring

Scanunit har specialiserat sig på fartygsrengöring. Vi kan eliminera brandfaror – överallt ombord. Vi klarar alla situationer, från att rycka ut med kort varsel när olyckan är framme, till att jobba mer förebyggande med regelbunden eller schemalagd rengöring. Även rengöring av ytor i lastrum och på lastdäck är viktiga för att inte t. ex däck skall bli hala och för att bibehålla en bra belysning.

Våra experter hjälper gärna er med val av kemikalier, utrustning och rengöringsmetod.

 

Blästring

Ultra High Pressure (UHP) vattenblästring är blästring med vatten över 2068 bar. Scanunit blästrar med upp till 2300 bar. Med det höga trycket tränger vattenstrålarna in i stålytans porer och avlägsnar färg, rost, salt och andra föroreningar. UHP vattenblästring lämnar en absolut ren yta för målning.

Varför UHP? Samtliga färgtillverkare rekommenderar UHP vattenblästring för merparten av deras produkter. Det är en miljövänlig blästringsmetod och oftast den enda möjliga metoden ombord på fartyg. Grit/sandblästring är mycket svårt att jobba med ombord då det kräver upptagning och förvaring av stora mängder blästermedel. Till detta måste det använda blästermedlet destrueras iland till höga kostnader. Med UHP vattenblästring är det endast vatten som skall filtreras bort från färgflagorna. Det blir en mycket mindre mängd och kostar därför mindre att destruera. Det är absolut den bästa rengöringsmetoden inför målning av ”gammalt” stål.

Kulblästring är också en metod som passar ombord fartyg. Det är ett slutet system där avfallet samlas upp med hjälp av vakuumsug. Metoden används i första hand på däck men numera finns även möjlighet till vertikal blästring av släta ytor.

Nu har vi utökat vår kapacitet för kulblästring och kan erbjuda däckblästring av upp till 4 000 m² per dygn.

Kontakta oss gärna för offert!

Målning

Våra målare kan hantera alla typer av produkter. Från zinksilikat och tank linings till ljudisolering och non-skid system. Personalen har mångårig erfarenhet och dessutom sker internutbildning årligen. Alla arbetar dessutom under överinseende av Frosio auktoriserad personal.

Vårt samarbete med de stora färgtillverkarna och vår erfarenhet gör att vi alltid använder rätt färg och rätt utrustning till projekten.