Stål & Svets

Scanunits erfarna och kunniga skeppsbyggare och licensierade svetsare utför alla typer av stål- och svetsjobb såväl ombord som i land.

Till exempel montering eller demontering av surrningsutrustning, byte av stål, ombyggnationer och renovering av kollisionsskador.

I vår kompletta verkstad tillverkar vi olika stål- och aluminiumkonstruktioner, antingen delar till installationer eller kompletta lösningar klara för användning.

 

Våra riding crews seglar med fartygen och utför projekten under drift för att minimera stilleståndstiden och maximera kostnadseffektiviteten.

Scanunit tar helhetsansvar för projekten ända från konstruktionsberäkning och planering till uppföljning och utvärdering. Våra projektledare följer kontinuerligt upp projekten och ser till att material finns på plats och att rätt utrustning används.