Scanunit anställer ny VD

Som ett led i kommande generationsskifte i Scanunit har Kristian Berg anställts som ny vd fr o m den 1 juni.

Nuvarande vd Per Ekelund kommer framgent att verka som vice vd och projektchef. Därutöver kommer Per Ekelund vara styrelseledamot i Scanunit.

Kristian Berg är sjöingenjör och har bred erfarenhet inom marina sektorn med en bakgrund från bland annat Caterpillar och Wärtsilä.

Scanunit, som är ett av de ledande underhålls- och reparationsföretagen inom shipping i Norden, kommer med rekryteringen av Kristian Berg att fortsatt utveckla verksamheten såväl nationellt som internationellt. Med både Kristian Berg och Per Ekelund i ledningen har Scanunit skapat en stark plattform för en sådan utveckling.

Håkan Thorell
Styrelseordförande och CEO Ahlmarks