Reparation av bottenplåt

Scanunit utförde en reparation av bottenplåten på ett 100 000 TDW tankfartyg ute i Danafjord i Göteborg.

 

När fartygets last var lossad hade vi vårt team på plats för att göra infällningen i bottenplåten.  Arbetet startade med riskanalys, genomgång med besättning, klass och dykare.

Med hjälp av dykare från FMS som satte en kofferdam på undersidan, kunde vi bränna ur den skadade plåten och en ny plåt svetsades in. Allt utfördes med godkännande från klassen. NDT test och vacuum- test av svetsar utfördes efter avslutat arbete.

Arbetet hade beräknats till 24 timmar, och det var klart efter 18 timmar.

Utförd reparation gjorde att fartyget inte behövde docka och var i drift igen efter mindre än ett dygn.