OM OSS

Scanunit

Broströms-rederiet startade Scanunit på 1960-talet och 1988 bildades det separata bolaget Scanunit AB i Göteborg, vars affärsidé var att erbjuda hjälp med problemlösning för sjöfarten. Idag ägs Scanunit av Ahlmarks koncernen (läs mer på www.ahlmarks.se).

Scanunit har haft en stadig tillväxt sedan starten 1988. Det första året omsatte företaget 1,8 miljoner kronor, tjugo år senare var omsättningen drygt 96 miljoner kronor. 2014 översteg omsättningen 130 miljoner kronor. Med åren har verksamheten breddats och vi är idag en av Skandinaviens ledande leverantör av kompletta lösningar inom lyft och underhåll för industri och sjöfart.

Våra kunder behöver inte ha flera olika leverantörer – Scanunit erbjuder helhetslösningar, vilket ger en avsevärt lägre miljöpåverkan samt bättre kostnadseffektivitet.

Kvalitet & värderingar

Scanunits ledstjärna, som alla inom företaget arbetar och agerar efter, är ”Our skill – your benefit”. Vår kompetens och skicklighet är vår styrka och det är till kundens fördel. Kunden har allt att vinna på ett samarbete med Scanunit.

Scanunit har väl fungerande ledningssystem för kvalitet respektive miljö som är godkända enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Inspektörer från A3Cert går regelbundet igenom Scanunits verksamhet i Helsingborg och Göteborg för att säkerställa att vi fortsätter att leva upp till våra ISO-certifieringar.

Scanunits kvalitetspolicy Vi arbetar för att våra kunder ska få rätt produkt eller service i rätt tid, med rätt kvalitet och till överenskommet pris samt att, genom vår samordning av servicepaketet, minska miljöpåverkan. Vi ska alltid vara ärliga mot kunder i våra affärer, inga ”snabba klipp” som kan äventyra vår kvalitet eller våra långsiktiga relationer. Det viktigaste är inte att få det här uppdraget, utan det nästa. Vi sätter alltid säkerheten främst.

Vi värnar om miljön

På Scanunit strävar vi efter att använda så miljövänliga metoder som möjligt, samt att ligga långt fram när det gäller marknadens och myndigheternas krav på säkra och miljövänliga material. I det dagliga arbetet försöker vi alltid hushålla med de resurser som krävs för att driva företagets verksamhet.

Vi åtar oss att följa lagar och andra krav. Vi förbättrar vår verksamhet kontinuerligt genom att ständigt utveckla och förbättra vårt ledningssystem. Och vi arbetar systematiskt med vår arbetsmiljö i syfte att förbättra den.

Så lyder Scanunits miljöpolicy och alla inom företaget uppmanas att gemensamt, och var för sig, arbeta för minskad miljöpåverkan och hushållning med resurserna.

Scanunits miljöledningssystem är godkänt enligt ISO 14001:2015.