LSA & Safety

Besiktning

Scanunit är din totala leverantör när det gäller besiktning, service och reparation av ”Life Saving Appliances”.

Besiktningarna utförs enligt rådande regelverk av kompetenta tekniker i samråd med kunden. Våra tekniker är tränade av flertalet tillverkare såsom Harding, Hatecke och Global Davit vilket medför kompetens och teknisk backup som är ovärderlig för våra kunder.

 

Service

Driftsäkerheten av livräddningsutrustning är livsviktig. För att säkerställa denna så utför vi servicen enligt tillverkarens rekommendationer. Vi kompromissar inte med säkerheten. Med ibland långa ledtider på reservdelar så gäller det att i samråd med kunden beställa reservdelar i god tid innan projektets start så att fartygets framdrift inte äventyras.

 

 

Reparation

Vid behov så reparerar våra utbildade tekniker det som havererat. Vi levererar reservdelar från tillverkaren och ser till att få er utrustning tillbaka i godkänt och säkert skick. Vid större reparationer så krävs de ibland provbelastning för att säkerställa hållfastheten av utrustningen vilket vi även anordnar.

 

Viktig information till redare

När det är dags att välja serviceföretag för LSA-besiktning är det viktigt att göra rätt val. Det är redarens ansvar att undersöka lämpligheten hos dem som utför servicen. De flesta flaggstater utfärdar ett dokument där de listar vilka kriterier som skall uppfyllas av en serviceleverantör. Högst upp på dessa listor är tillverkaren eller tillverkarens representant. Om tillverkaren eller tillverkarens representant inte finns tillgänglig så kan redaren utse en serviceleverantör som uppfyller de lägre kraven.

Om serviceleverantören hävdar att den har ett godkännande, be då att få se dokument som styrker detta. Risken med att använda en serviceleverantör som inte är godkänd kan bli väldigt kostsam.

Att vara godkänd av tillverkare kräver kompetens och ger kompetens då tekniker hos en auktoriserad serviceleverantör genomgår träning och utbildning hos tillverkaren.

Det handlar om sjösäkerhet och om de män och kvinnor som arbetar till sjöss behöver använda livräddningsutrustningen då skall den fungera.

Certman

Vi utför både årliga och 5-åriga inspektioner och utfärdar tillhörande certifikat. Certman är vårt nätbaserade certifikatprogram som hjälper kunden att hålla i ordning sina certifikat och att planera besiktningarna när det är dags. Kunden får en inloggning så att hen själv kan gå in och kolla alla datum och skriva ut kopior om så önskas. Ett mail går ut från systemet som påminner kunden om att det är dags att planera för besiktning.

 

Godkännande

Scanunit har ett nära samarbete med några av de största tillverkarna i branschen och vi skickar våra duktiga tekniker för regelbunden träning för att hålla kompetens och service på en hög nivå.

Scanunit har valt att söka godkännande av tillverkare, klassificeringssällskap och flaggstater för att kunna hjälpa våra kunder oavsett och alltid tillhandahålla en tjänst som är auktoriserat och godkänd.

(Klicka på loggan för att få fram vårt godkännande)