30 år som sjöfartens partner

senior advisor: Per Ekelund

Med utgångspunkt från en avdelning i Broströmrederierna har Scanunit sedan 1988 målmedvetet utvecklats till att bli en betrodd partner och leverantör till en stor del av världens rederier. Idag är vi Skandinaviens ledande leverantör av kompletta lösningar inom reparationer, lyft och underhåll för industri och sjöfart. Det räcker således att kontakta oss för att få många olika moment utförda = one-stop-shop!

Scanunits breda kompetens i kombination med att vi oftast utför vårt arbete samtidigt som vi reser med fartygen sparar tid och pengar åt kunderna. Våra medarbetare har de bästa utbildningar som finns att få för att vi ska kunna leverera en marknadsledande kvalitet på våra tjänster. Our skill – your benefit!